Statistik

Störst uppvandrande fisk 2024: 4,3 kg

Antal uppvandrade öringar per månad

Antal uppvandrade öringar per år

Antal uppvandrade öringar över tid

Medelvikt på uppvandrade öringar

Antal besökare till fisketrappan

Medelvikt uppvandrade öringar