Statistik

Störst uppvandrande fisk 2023: 6,0 kg

Antal uppvandrade öringar per månad

Antal uppvandrade öringar per år

Antal uppvandrade öringar över tid

Medelvikt på uppvandrade öringar

Antal besökare till fisketrappan

Medelvikt uppvandrade öringar