Dammåns FVO

FiskeBoende

Dammån

Dammån är den å i Jämtland som startar sin resa i Dalsjön vid Bydalsfjällen och sedan ringlar sin väg väster om Storsjön tills den mynnar ut i Ockesjön. Denna stenbottniga å är hem till öring, harr, abborre, mört och gädda. Av dessa har vi dock en fisk som står ut i dess förmåga att dra till sig fiskare, fisken som under Dammåns historia alltid har varit den mest åtråvärda fångsten, öringen. Under 1900-talet fångades de med ryssjor av familjer och fiskare som var bosatta nära Dammån. Nu för tiden är ryssjor, nät och dylikt inte aktuellt för fiske i Dammån, men intresset för öringen lever kvar i de som tar sig dit varje fiskesäsong för att testa sin lycka, förmåga och kunskap. Flugfiske och kastspö med spinnare är de föredragna metoder för de fiskare som letar efter fisken som väntar i strömmen.

Det kalla vattnet från detta vattendrag har sedan starten av 1900-talet varit en plats för sportfiskare. Det vill säga att Sveriges första sportfiskeklubb var under året 1912 intresserad av att testa sin lycka med storöringen som vandrar upp i Dammåns strömmande vatten och därmed arrenderade fiskerätt i Dammån. Det var dock inte enbart öringen men även harren som lockade sportfiskeklubben som senare skulle bilda Jämtlands läns sportfiskeklubb som är aktiv än idag. Denna sportfiskeklubb gjorde det första och enda försöket att inplantera fisk som inte är inhemsk i Dammån, vilket slutade som ett misslyckande och har inte upprepats då inplantering av icke inhemsk fisk inte anses vara bra för ekosystemet.

Källa: Dammån – ett populärt storöringsvatten, Richard Öhman, 1983.

 

Dammåns Camping

Campingverksamheten i Ågårdarna har sin början året 1959, då var campingen enbart en äng vid landsvägsbron som korsade Dammån där sportfiskare kunde slå upp sina tält. Inga faciliteter fanns då, men de tillkom strax därpå. 1967 tog Dammåns FVO över ansvaret för campingplatsen, från lokalbyggden. Marken och faciliteterna såldes dock till Hallen kommun och det ritades upp planer om att bygga ut campingplatsen. Denna utbyggnation skedde dock aldrig då de tidiga förslagen som lades fram 1972 räknades som för dyra och innan något hann beslutas så fanns Hallens kommun inte längre, kommunen hade sammanslagits till en större kommun. Denna nya kommun fick börja om förundersökningarna om utbyggnationer. De byggnationer som skedde var betydligt mindre än de som föreslagits och påbörjades 6 år efter förslaget hade tagits fram. Förslaget hade inledningsvis inkluderat sådana saker som ett friluftsbad, badhytter, toaletter samt en ledning som skulle förse baddammen med vatten och det som i slutänden beslutades om var en rastplats och en mindre campingplats.

Den utbyggda campingplatsen arrenderades av Sven och Marianne Elf året 1981. Efter tio år av att driva campingen och se stamkunder komma tillbaka årligen så kom paret Elf på tankarna att de ville äga marken och campingen själv. Det gick vägen och med de växande kraven från campinggästerna byggde paret upp en modernare fiskecamping året 1994 med duschar, stugor, strömakvarium under glasat golv samt en del annat. Den nya campingplatsen gick nu under namnet Dammåns Camping. Paret Elf sålde Dammåns Camping 2007. I dagsläget drivs campingen av sina nya ägare och campingen består av en restaurang, ett flertal stugor samt platser för husvagnar och tält.

Källa: Ågårdarna- Från 1400-tal till nutid, Richard Öhman, 1994.

 

Dammåns FVO

Dammåns FVO (fiskevårdsområde) blev verksam 1952, men då kallades föreningen Dammåns fiskevårdsförening. 1988 omorganiserades föreningen och antog namnet Dammåns FVO. Samtidigt som föreningen ändrades så tillades Dalsjön till i fiskekortsområdet. Samma år som detta skedde tog även Dammåns FVO över fisktrappan vid kraftverket i Dammån från Jämtkraft, och därmed blev Dammåns FVO ansvariga för kontrollen av öringar som simmar uppströms under lekperioden. Nuvarande Dammåns FVO har inte genomgått några större förändringar eller omorganiseringar sedan namnändringen 1988.

De uppgifter och arbeten som Dammåns FVO hanterar är relaterade till fiskevård, vård av vattendrag som räknas till området Dammån, omskötsel av vindskydd samt röjning och gallring av fiskestigar. Vård av vattendragen inkluderar till exempel tillbakaläggning av sten som har tagits bort förr i tiden för flottningens skull, som ger tillbaka öringen sina naturliga skydd från strömmen och skapar därmed en plats där vandrande fisk kan vila. I fiskevård kan man inräkna predatorkontroll eller bekämpning av djur som mink och gäddor, en annan del av fiskevården är utplantering av öringsungar (tvåsomriga öringar) i närliggande vattendrag (inte i Dammån). Dammåns FVO hanterar försäljning av fiskekort för Dammån och bestämmer vilka återförsäljare som finns tillgängliga. Fisketillsyn är något som föreningen har satsat på genom att utbilda personal och fler aktiva timmar fisketillsyn. Förutom detta så har föreningen, som tidigare nämnts, ansvaret för fisktrappan och därmed kontrollen och rapporteringen av all uppvandrande öring som vandrar upp under lekperioden.

Källa: Ågårdarna- Från 1400-tal till nutid, Richard Öhman, 1994.
Källa: https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/damman/ , 2022/06/10